עיריית נתניה וחברת גיזום עצים חיצונית שהיא מעסיקה יפצו את חברת הביטוח "הכשרה" בסכום של 30 אלף שקלים לערך, בגין נזק לרכב המבוטח על ידי החברה, בעקבות ענפי עץ שנפלו עליו. כך פסק בחודש שעבר בית משפט השלום ברמלה.

לטענת חברת הביטוח, בחודש אוקטובר 2015 חנה רכב מבוטחת שלה ברחוב הקליר בשכונת רמת חן בעיר. האשה המבוטחת החנתה את הרכב מתחת לעץ איקליפטוס גדול ומרובה ענפים.

בשעות הבוקר נפלו ענפים מהעץ על גג הרכב וגרמו לו לנזק שהביא להכרזתו כ"אובדן להלכה" (פגיעה כמעט עד לרמה של "טוטאל לוס", נ"א).

עץ האיקליפטוס. העירייה תפצה | צילום: אלבום פרטי

לטענת חברת הביטוח, העירייה לא דאגה לגיזום העץ מבעוד מועד, ובכך התרשלה והפרה את חובתה על פי חוק.

מנגד, טענה העירייה, כי חברת הביטוח לא המציאה כל ראיה בדבר קרות האירוע, וכי ביום האירוע התחוללה סופה מלווה ברוחות חזקות, ומשכך מדובר ב"כוח עליון", שלעירייה אין שליטה עליו.

עוד טענה העירייה, כי כשבועיים לפני מועד האירוע, בוצע גיזום עצים ברחוב הקליר.

החברה הקבלנית, המוגדרת בתביעה כצד ג', טענה עם העירייה, כי קריסת עץ אינה מצמיחה בהכרח עילת תביעה נגד רשות מקומית וכנגד מי שפועל מטעמה, וכי אכן מדובר ב"כוח עליון".

בדיון המשפטי העידה בעלת הרכב, העובדת בגן ילדים סמוך, כי מי שנחזה כנציג העירייה הגיע לגן, שאל של מי הרכב ותיאר את שאירע לו: ענף נפל על גגו. כן העידה, כי העמידה את מכוניתה מתחת לעץ איקליפטוס במקום זה במשך שנים, וכי במקום אין עץ נוסף. בעלת הרכב אף הציגה תמונה של הרחוב, שבה נראה רק עץ האיקליפטוס.

"איני רואה כל הסבר אחר שמניח את הדעת מלבד מצב שבו ענף או ענפים מהעץ נפלו על הרכב וגרמו לנזק הנטען", כתב הרשם הבכיר נועם רף, "עדותה של העדה מהימנה, עקבית ובלי סתירות". מטעם העירייה העיד מנהל היחידה לאחזקת גנים ונוף, שעל עדותו כתב הרשם: "אין בידיו אסמכתה אילו עצים נגזמו ברחוב בחודש האירוע, ואין דוחות מפקח או אגרונום, אף שנטען כי קיימת חברת פיקוח... העד טען, כי די ברישום מאותו החודש כי בוצעו עבודות ברחוב כדי ללמדנו שהעץ טופל... העד נשאל אם יש ברשותו פירוט מה נעשה בפועל, ועל כך השיב בשלילה. מכאן, אין ברישום האמור ללמדנו שהעץ נשוא התביעה טופל ונבדק בפועל".

הרשם הוסיף, כי "הן העירייה, הן חברת הגיזום נמנעו מלזמן לדיון ולו עד אחד שהיה קשור ישירות לביצוע העבודות ברחוב בחודש האירוע. הלכה היא, שאי-זימונו של עד תעמוד לרעת הצד אשר נמנע מלהביאו. לסיכומם של דברים, העירייה לא עמדה בנטל שמוטל לפתחה, להוכיח כי לא התרשלה בפיקוח ובתחזוקה שוטפת של העץ שממנו נפלו הענפים על גג הרכב".

כדי לבסס את טענתה באשר ל"כוח עליון", הגישה העירייה חוות דעת מטעם ד"ר למטאורולוגיה, שעל עדותו כתב הרשם: "העד שעליו מסתמכת העירייה, לביסוס הקשר הסיבתי שבין הרוחות באותו היום לבין התוצאה של הנזק שיכול להיגרם מכך (נפילת ענפים וקריסת עצים), אינו מוסמך ואינו בעל ידע להתייחס לאמור".

סכום התביעה המקורי שהגישה חברת הביטוח נאמד ב-50 אלף שקלים, אך הרשם ניכה ממנו סך של כ-20 אלף שקלים, שהתקבל בגין מכירת שרידי הרכב. לפיכך, חויבה העירייה בפיצוי של 30 אלף שקלים לערך, כאשר חברת הגיזום תשפה אותה ב-25 אחוזים מגובה הסכום, נוסף על חלק מהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.