מישל ינקו, בן העיר נתניה שגדל והתחנך בעיר וכיום משמש כקצין בכיר בחיל הטכנולוגיה והאחזקה, קיבל השבוע דרגת תת אלוף לרגל מינויו לתפקיד קצין הטכנולוגיה והאחזקה הראשי של צה"ל, זאת לאחר שורה ארוכה של תפקידים משמעותיים שמילא בשטח ובמטה. העיר נתניה מאמצת את חיל הטכנולוגיה והאחזקה, וכמו כן מרכז ההנצחה החילי שוכן בעיר.

מדבריו בנאום קבלת הדרגות: ״אני מתחייב שלא אחסוך מעצמי כל מאמץ ומתכוון לעשות כל שיידרש בכדי להיות ראוי לדרגות, לאמון, לאחריות, ולפעול ביתר שאת, למען פקודיי, למען צה״ל ומדינת ישראל״.

התמונות באדיבות דובר צה"ל

-

-

-

-