(צילום: האקדמית נתניה)

-

משלחת פרופסורים מאוניברסיטת מונטריאול ובראשה הפרופסור גיא לפברה הרקטור ליחסים בינלאומיים ולפרנקופוניה, התקבלה במכללה האקדמית נתניה על ידי נשיא המכללה, פרופ' יעקב הרט, רקטור המכללה פרופ' ברני פינצ'וק, דיקן ביה"ס למשפטים פרופ' סיני דויטש ויו"ר הקמפוס הפרנקופוני גב' קלוד גרונדמן ברייטמן.

במהלך הביקור, נחתם הסכם בין שני המוסדות, המאפשר שיתוף פעולה אשר יתבטא בחילופי משלחות של סטודנטים וחוקרי המכללה, בכנסים ובמחקרים משותפים בין היתר בתחומי המשפט, מנהל עסקים, חדשנות, איכות הסביבה ועוד.

ההסכם אשר נחתם מהווה שיתוף פעולה נוסף של המכללה עם מוסדות אקדמיים שונים בעולם, אוניברסיטת מונטריאול היא המוסד האקדמי הפרנקופוני הרביעי, שישתף פעולה עם האקדמית נתניה. שיתוף הפעולה החדש שנרקם כחלק מפעילות המרכז הפרנקופוני במכללה בראשותה של קלוד ברייטמן, יפתח אופקים חדשים לפעילות הבינלאומית של האקדמית נתניה ויוכל לתרום רבות לסטודנטים הלומדים במכללה.

נשיא האקדמית נתניה, פרופ' יעקב הרט, בירך על שיתוף הפעולה החדש וציין כי: "ההסכם עם אוניברסיטת מונטריאול הוא הסכם בעל חשיבות עליונה למכללה האקדמית נתניה. אוניברסיטת מונטריאול היא אוניברסיטת יוקרתית ומפורסמת כאחת הטובות בעולם. אנו באקדמית נתניה פועלים לשמירה רמת גבוהה ואיכות .שיתוף הפעולה במחקרים ובחילופי סטודנטים ומדענים חשוב לשמירת מטרה נעלה של רמת הוראה ורמה גבוהה של פעילות איכותית".