עיריית נתניה פועלת להקמתו של פארק חדש בעיר - פארק הוואדי. באחרונה ענתה העירייה ל"קול קורא" שפירסמה הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים, אשר פועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל, ומסייעת במימון פעולות שמטרתן לשמור על הפיתוח הסביבתי ועל הטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים. בהנחה שהקרן תשיב בחיוב לפניית העירייה, היא זו שתישא במימון הפרויקט.

פארק הוואדי אמור להתפרש על פני כ-77 דונם, והוא חלק ממערך השטחים הפתוחים המתוכננים בנתניה. שטח הפארק כלול בתוכנית נת/542 א' והוא עתיד להיות עוגן טבע עירוני וגשר ירוק שיחבר בין שני חלקי השכונה המתוכננת לקום, בין ציר בן גוריון במערב לבין דרך בן צבי ממזרח

האיזור שבו אמור להיות מוקדם פארק הוואדי

על פי התוכנית הראשונית המוצעת, יוקמו בפארק טיילת היקפית להולכי רגל ולרוכבי אופניים, המופרדת מהרחוב, מערכת שבילים שתקשר את מערך שבילי הפארק עם הרחובות, תיאטרון פתוח לכ-5,000 צופים מתוכם כ-500 מושבים בנויים, אזורי משחק לקבוצות גיל למיניהן, עם מתקני משחק אטרקטיביים, מדשאות, אזורי נופש פעיל ועוד.

במסגרת חוות דעת, שכתבה בנושא אביב אבישר, האקולוגית העירונית, היא ציינה, כי העירייה השכילה במהלך השנים לשמר ברחבי העיר כמה אתרי טבע והעניקה להם הגנה וניהול ראויים, וכי יש חשיבות לייצר בעיר מסדרונות אקולוגיים נוספים, שישמרו את החי והצומח בסביבה.