ביום ראשון בשבוע שעבר חתם מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, אלי דלל, על היתר בנייה חדש לקניון נעימי. ההיתר מאפשר אכלוס בשלבים, ובשלב הראשון ניתן אישור אכלוס (טופס 4) לחנויות בקומת הקרקע, למעט סופרמרקט וחנויות עוגן, וכן לחניה זמנית בקומה הראשונה, עד השלמת האישורים לחניונים התת-קרקעיים.

בשלב השני, שמועדו אינו ידוע, יינתן טופס 4 לשני החניונים התת-קרקעיים ולשלוש קומות המשרדים.

סאגת ההיתרים לקניון נעימי נמשכת כבר כמה שנים. בחודש פברואר השנה הגישה הוועדה המקומית לבית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי נגד החברה היזמת, מגדלי נעימי; נגד מנהלה, מיקי נעימי; ונגד שלושה בעלי עסקים שפעלו אז בתחומי הקניון, עד קבלת טופס 4 לבניין.

קניון נעימי (צילום: אסף פרידמן)

מהבקשה עולה, כי במהלך השנים 2016-2015 הקימה מגדלי נעימי שתי קומות מרתף, בשטח כולל עצום של כ-24 אלף מ"ר, בלי היתר. הוועדה המקומית הגישה נגד החברה, נגד מנהלה, ונגד אדריכל ומהנדס הקניון כתב אישום בחודש ינואר 2017, בגין "ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין בלי היתר" ו-"אי קיום צו הפסקה", שהוצא לנוכח המשך העבודות.

בעקבות העיכוב הרב באכלוס הקניון, ספגו בעלי עסקים ששכרו שטחים במקום הפסדים כספיים, וכמה מהם החליטו לפתוח את העסקים שבבעלותם בלי טופס 4.

ואכן, בביקורות של מפקח על הבנייה בחודשים מאי ואוגוסט 2017, נמצא כי אוכלס חלק מהקומה השלישית בקניון, וכי בעלי עסקים משתמשים בה למשרדים, בלי שניתן טופס 4, ובטרם נתקבלו אישורי אספקת חשמל ומים. בעקבות כך, הגישה הוועדה המקומית כתב אישום מתוקן, הכולל גם סעיף שימוש בלי טופס 4, ובין הצדדים מתנהל הליך גישור פלילי.

למרות זאת, בספטמבר אשתקד אישרה הוועדה המקומית בדיעבד תוכנית בינוי חדשה לקניון נעימי, הכוללת את שתי קומות המרתף שנבנו בלי היתר. המשמעות היא, שלמגדלי נעימי ניתנה האפשרות להגיש בקשה להיתר בנייה על פי תוכנית הבינוי שאושרה לה, לרבות חריגות הבנייה שביצעה.

רק עתה, יותר משנה לאחר החלטת הוועדה, הצליחה החברה לעמוד בתנאי ההיתר החדש ולאפשר, לפחות לבעלי העסקים בקומת הקרקע בחזית הקניון, לפעול כדין.

אלי דלל (צילום: רן אליהו – עיריית נתניה)

בתווך, בביקורת מפקח בנייה מטעם העירייה מינואר השנה נמצא, כי אוכלסו חלקים נוספים בבניין על ידי עסקים, בקומת הקרקע ובקומה הראשונה, בלי שניתן טופס 4.

באפריל אישר בית המשפט הסכמות שהושגו בין הוועדה המקומית ובין שישה עסקים בקומת הקרקע, שפעלו בלי שהקניון קיבל טופס 4, אשר על-פיהן הם יוכלו להמשיך לפעול למשך חצי שנה, ולאחר מכן יחול עליהם צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה. בית המשפט צירף להסדר עסק שביעי, הנמצא בקומה הראשונה, למרות התנגדות הוועדה המקומית.

מנגד, תשעה עסקים נוספים, אשר שמונה מהם מצויים מעל קומת הקרקע, חויבו להיסגר תוך "תקופת התארגנות" של 60 יום.

"בשעה טובה, לקניון נעימי ניתן היתר לרוב החנויות בקומת הקרקע", הגיב אלי דלל, "אני רוצה לאחל הצלחה לכל בעלי העסקים שנכנסו למתחם ואמורים לשרת את תושבי נתניה. היזם נמצא בהליכים להשלמת טופס 4 גם ליתר השטחים בקניון - הסופר העתידי, חנויות העוגן, שטחי המסחר בקומות העליונות והחניות במרתפים - אבל לוח הזמנים אינו ברור ותלוי באישורים הרלוונטיים שישיג".