הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז שבמינהל התכנון, אישרה להפקדה תכנית לשכונת מגורים חדשה במזרח נתניה, הכוללת כ-3,500 יחידות דיור, מתוכן כ-400 יחידות של דיור מוגן, ופארק רחב ידיים שיתפרש על שטח של כ-110 דונם.

התוכנית, הכוללת 875,000  מ"ר, גובלת ממערב עם שכונת עמליה, שכונת נאות גנים ושכונת קריית השרון. מדרום למתחם נמצא בית עלמין, וממזרח היישוב נורדיה.

היא כוללת כ-20 מגדלי מגורים בני 20 עד 28 קומות, המאפשרים מגוון סוגי דיור. הבינוי עליו מתבססת רוב  התוכנית ובצמוד לשכונות הקיימות, יהיה בגובה של עד 9 קומות. התכנית מחולקת למתחמי משנה, כאשר כל תת מתחם יוכל לקום בנפרד ויכלול מערך תנועה ושירותי ציבור נדרשים.

הדמיות של התוכנית באדיבות דורון צוף זילברברג אדריכלים

החיבור למרקם העירוני הקיים יתבסס על 3 כניסות ראשיות: כניסה מרחוב האלונים, שתהפוך לציר מזרח-מערב מרכזי, אשר יוביל מחורשת הסרג'נטים ממערב עד לפארק העירוני החדש. לאורך הציר יהיו שבילי אופניים וגינון נלווה. במרכז הציר מרכז מסחרי גדול ומעליו דיור מוגן. כ-90 דונם ישמשו למבני ציבור: בדרום התכנית מתוכננת קריית חינוך שתכלול בית ספר תיכון ושטח לספורט. בתי ספר יסודיים ואשכולות גנים יפוזרו וימוקמו במתחמי המשנה.

ממזרח לשכונה מתוכנן פארק לינארי שהגינון לאורכו ישתלב עם האופי החקלאי שבסביבתו. לאורך הפארק יתוכננו שבילי אופנים, ריצה וטיול ומתחמי כושר. במרכז הפארק יתוכנן פיתוח, הכולל מדשאות ומתקנים ואמפי פתוח גדול שיאפשר קליטת קהל. השביל המרכזי במתחם יתוכנן ויעוצב כטיילת המשלבת, הצללה  שבילי אופנים, אזורי כושר וגינון. מהטיילת יהיו חיבורים לגינות קטנות בהן מתקני משחק, גינות כלבים, גינות קהילתיות, מתקני ספורט ואזורי שהייה מוצלים.

התוכנית מתייחסת גם לנושא התחבורה, ומתנה את היקפי הבנייה בטיפול בו, הן בהיבט של כבישי הגישה, והן בתכנון תחבורה ציבורית. התכנית מתווה כביש עוקף חדש לנתניה מזרח, שיחבר את כביש 57 מצפון עם כביש 561 המתוכנן מדרום, וחלק מהיקפי הבנייה מותנים ביצירת חיבור לכבישים אלו.

הדמיות של התוכנית באדיבות דורון צוף זילברברג אדריכלים

בצפון התוכנית מתוכנן מסוף תחבורה ציבורית, והיא כוללת הנחיות להתוויית קווי תחבורה ציבורית לשירות השכונה וחיבורה למערכת הדרכים העירונית, בין השאר באמצעות נת"צ מכביש 57 עד רחוב האלונים. כמו כן, כתנאי להתחלת הבנייה, נדרש מסמך לתפעול התחבורה הציבורית. בנוסף לכל אלה, רשת שבילי אופניים חוצה את כל המתחם ומקשרת בין חלקי העיר השונים. כמו כן, בתכנית יש דגש על הליכה רגלית, כאשר רוחב המדרכות מתוכנן ל-3 מ' לכל הפחות.

יו"ר הועדה המחוזית, שירה ברנד, מציינת כי התכנית מהווה תשתית תכנונית להמשך התפתחותה הטבעי של נתניה, תוך מתן דגש על איכות חיי התושבים. "התכנית יוצרת רובע עירוני איכותי, בשילוב התשתיות הנלוות", הוסיפה ברנד. "השכונה החדשה תספק פתרונות דיור למגוון אוכלוסיות, כמו גם מענה לצרכי התחבורה של תושבי העיר וסביבתה, לצורך במוסדות ציבור על עירוניים, ופארק גדול לרווחת התושבים". 

התוכנית הינה ביוזמת רשות מקרקעי ישראל ונערכה ע"י אדר' דורון צוף ואדר' איילת הוקמן.