רחוב הרצל נתניה (צילום: עדי ארצי)

בשנת 2017 היה גידול של 128 עסקים בעיר נתניה לעומת השנה שקדמה לכך. כך עולה מבדיקת 'מיינט נתניה' המתבססת על חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט.

ההכנסות בנתניה על פי מדד 2018 היה 1,410,800 מיליון ועם 94% גביית ארנונה (מהגבוהים באשכול). יחס תושבים לעסקים עומד על 14.3.

בנוסף לכך, על פי דירוג הרשויות המקומיות של החברה שפורסם במהלך 2018, מבין הערים הגדולות המונות יותר מ- 200 אלף תושבים - עיריית ת"א ממשיכה לשמור על מיקומה הראשון מבין הערים האיתנות בארץ. העיר נתניה דורגה במקום ה-7 בדירוג מתוך תשע ערים.

טבלת האיתנות 2018

הדירוג מתבסס על שנת 2016 ומבוסס על 5 פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית.

חמשת הפרמטרים הם  שיעור עודף / גרעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית ארנונה, דירוג סוציו ויחס מענקים לסך תקציב רגיל (מהכנסות עצמיות, הכנסות ממשרדי ממשלה ומענקי משרד הפנים).