כיסא גלגלים. צילום: shutterstock

עיריית נתניה תפצה הולכת רגל שמעדה במדרכה כתוצאה ממפגע, ואת המוסד לביטוח לאומי בסכום כולל המתקרב ל-270 אלף שקלים. האשה, כיום בת 63, שהוכרה כנפגעת בעבודה, תפוצה בכ-81 אלף שקלים, ואילו הביטוח הלאומי, שתבע את העירייה בגין הסכומים ששילם לנפגעת, יפוצה בכ-188 אלף שקלים. כך פסק בחודש שעבר בית משפט השלום בפתח תקוה, לאחר שאיחד את שתי התביעות נגד העירייה לתיק אחד.

הפגיעה אירעה בחודש אפריל 2014, כאשר התובעת הלכה ברחוב רמז פינת רחוב סמילנסקי במרכז העיר. בשלב מסוים היא נתקלה ב"יציקת בטון" במדרכה, סמוך למעבר חציה, נפלה ונחבלה ביד שמאל ובמרפק שמאל.

בעקבות התאונה, נקבעו לאישה 14.5 אחוזי נכות. היא נעדרה מעבודתה במשך ארבעה חודשים, חזרה לעבוד בחצי משרה במשך עשרה חודשים ומאז שבה למשרה מלאה כבעבר.

בחקירה הנגדית שעברה האשה, ניסה עורך הדין מטעם העירייה להראות שהיא משתמשת בתיאורים שונים ביחס לאופן קרות התאונה. השופטת ריבה שרון לא קיבלה את הטיעון, וכתבה בפסיקתה, כי "התרשמתי מכנותה וממהימנותה של התובעת במהלך עדותה. מצאתי שאין לזקוף לחובתה, עקב שליטתה החלקית בשפה העברית, את הקושי בהבחנה בדקויות בין 'החלקתי', 'מעדתי' או 'סובבתי את הרגל'. ההסבר שנתנה התובעת כי לא ידעה לציין את שאירע לה במילים שונות, עקב קשיי שפה, מקובלת עליי בנסיבות העניין".

עיריית נתניה (צילום: איתמר רותם)

השופטת גם לא קיבלה את טענת העירייה, שעל-פיה היה מדובר ב"בטון מחוספס", המונע החלקה: "בתמונות ניתן להבחין כי בוצע במדרכה תיקון שלא באמצעות אבנים משתלבות, אלא בבטון שאינו משתלב עמה, ושעל פניו אינו חלק, ובו בליטות ושקעים בגדלים שונים. בחלק מהשקעים הצטבר לכלוך של קליפות גרעינים ועוד. שוכנעתי כי ניתן ללמוד מהתמונות, כי התיקון שנעשה באמצעות בטון הוא מפגע העלול ליצור סכנה".

עוד ציינה השופטת, כי "העירייה נמנעה מזימונם של עדים וראיות רלוונטיים. מצאתי, כי יש לזקוף עובדה זו לחובתה. כך, למשל, העירייה בחרה להעיד מטעמה רק את סגן מנהל אחזקות ומאור רחובות, שהגיש תצהיר, אך בחקירתו לא ידע להשיב על שאלות רלוונטיות שהוצגו בפניו. עוד הובהר, כי למעשה הוא כלל לא היה עובד עירייה במועד התאונה... העד צירף לתצהירו ארבעה נהלים בכתב, שמהם ניתן, לשיטתו, ללמוד על אמצעי הזהירות שנוקטת העירייה. ברם, עיון בהם מעלה כי חלקם כלל לא היה בתוקף במועד התאונה, וכי אחרים אינם תואמים את הנטען בתצהירו".

לסכומים שפסקה השופטת לטובת הנפגעת והביטוח הלאומי הוסיפה השתתפות בשכר טרחת עורכי הדין שייצגו אותם.

בסיכומו של דבר, תיאלץ העירייה לפצות את שני הגורמים בסכום כולל העולה על 330 אלף שקלים.   

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "בימים אלה מגישה העירייה ערעור לבית המשפט המחוזי".