עיריית נתניה, באמצעות החברה לפיתוח נתניה (ח.ל.ת), מתחילה בימים אלה בסלילת כביש היהלומן אברהמס, ציר תחבורה ראשי רוחבי שיחבר את שדרות בן גוריון עם שדרות בן צבי, ויהיה המשך ישיר של רחוב האר"י ושל גשר האחדות (האר"י).

במסגרת העבודות, מתוכננת העתקת כביש שדרות בנימין בצדו הדרומי מערבה, כך שיתחבר לרחוב היהלומן אברהמס.

צילום: וויקפדיה

הפרויקט משותף למשרד התחבורה ולעיריית נתניה, שמתחלקות בעלות בסך 15 מיליון שקלים. הצפי לסיום העבודות הוא כ-14 חודשים.

הכביש הוא חלק מעבודות הפיתוח המתוכננות במתחם נת/556, הידוע בכינוי ההיסטורי "הרי גרינטל", אחד המתחמים האחרונים שנותרו לבנייה במרכז העיר, וממוקם במרכז העיר, בסמיכות לחוף הים ול"פלנתניה".

גבולות התוכנית: מצפון - שדרות בן אב"י; מדרום - רחוב היהלומן אברהמס; ממזרח שדרות בנימין ושדרות פתח תקווה; ממערב - שדרות בן גוריון.

בהמשך עבודות הפיתוח, ייסללו כבישים פנימיים נוספים ושבילי אופניים, יוקמו מדרכות ויבוצעו עבודות תאורה וגינון, בכפוף לקצב אכלוס המתחם.

שלב נוסף שנכלל בתוכנית עוסק בשיפור תשתיות הניקוז בשדרות בן אב"י, ובהנחת נקז מרכזי מול בית הספר יונתן ועד חוף הים, כדי לפתור את בעיות הניקוז באזור בימי החורף.