בגן צדפים שבשכונת גלי ים אין הצללה קבועה על מחצית מהחצר, זאת השנה השנייה ברציפות. למרות פניות חוזרות ונשנות של הורי הילדים ושל הגננת, וחרף העובדה שחוזר מנכ"ל של משרד החינוך מחייב התקנת הצללה קבועה. "אנחנו אובדי עצותה ושוקלים לתבוע את העירייה", אומרת אחת האימהות.

"הבת שלי התחילה ללמוד בגן צדפים השנה", מספרת אם לילדה. "עם תחילת שנת הלימודים, כשראיתי שיש הצללה רק בחצי מהאזור שבו הילדים משחקים בחצר, פניתי לגננת בנושא. הבנתי שנעשו פניות לעירייה בעניין כבר בשנה שעברה, ושבשנת הלימודים הקודמת אפילו הגיעו לגן מהנדס וצוות מטעם העירייה וביצעו מדידות ובדיקות, אך שם זה הסתיים".

גן צדפים. האם שוקלת לתבוע את העירייה | צילום: אלבום פרטי

האם החליטה לפנות לעירייה בעצמה. במוקד העירוני הפנו אותה אל מחלקת אחזקת גנים, ושם נאמר לה שאין טעם להקים הצללה, היות שבחודש ספטמבר בכל מקרה מקפלים את ההצללות לקראת החורף, כדי שלא תיהרסנה מהרוח. בנוסף הוסבר, כי גן צדפים ממוקם בקו ראשון לים. עוד נאמר לאם שבחודש אפריל, כאשר יותקנו הצללות קבועות לקראת הקיץ, גן צדפים יהיה בעדיפות ראשונה.

"אמרתי 'או קיי, אבל לפחות שישימו משהו זמני'", אומרת האם. "כל התקשורת הזאת התקיימה בחודש ספטמבר, זמן שהוא עדיין קיץ בישראל לכל הדעות. כרגע אנחנו בנובמבר, והימים הם עדיין ימי שמש קופחת, שהילדים נחשפים אליה כשהם משחקים בארגז החול. שלא נדבר על כך שהחורף הישראלי הוא לא באמת חורף, ויש בו הרבה ימי שמש. למה שהילדים לא יוכלו לשחק בחצר בימים כאלה?".

אם לילד בגן: "החורף הישראלי הוא לא באמת חורף, ויש בו הרבה ימי שמש. למה שהילדים לא יוכלו לשחק בחצר בימים כאלה?"

האם טוענת שהיא אף הציעה לארגן בעצמה הצללה זמנית, אלא שבמוקד נאמר לה שהדבר אינו בטיחותי. "כנראה, מבחינת עיריית נתניה בטיחותי יותר שישחקו בשמש", היא אומרת.

לאחר שיחתה עם מחלקת אחזקת גנים, החליטה האם לפנות לוועד שכונת גלי ים, במטרה לבדוק האם אכן קיים נוהל שעל-פיו מקפלים את ההצללות בגנים לקראת החורף. "אמרו לי שלקראת החורף מקפלים רק את ההצללות בגנים הציבוריים, ולא בגני הילדים. ויותר מזה, שעל פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, כל ההצללות בגני הילדים אמורות להיות הצללות קבועות", היא מספרת.

האם בדקה בעצמה את חוזר המנכ"ל, וראתה שהוועד השכונתי צדק. היא ניסתה לפנות שוב למחלקת אחזקת גנים, ומשלא נענתה שם, פנתה גם דרך המוקד העירוני ודרך דף הפייסבוק של עיריית נתניה. אולם לטענתה, מלבד מענה לקוני, שפנייתה הועברה לגורמים הרלוונטיים, לא ניתן לה כל מענה.

"אם הגעתי למצב שאני מוציאה חוזר מנכ"ל ורואה שעיריית נתניה פועלת תוך הפרה בוטה שלו, מבחינתי זאת עילה לתביעה, ואני שוקלת ברצינות לשכור עורך דין ולתבוע את העירייה", אומרת האם.

מהעירייה נמסר: "בגן מותקנת הצללה גדולה מאוד, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, כך שלא ברורה הטענה באשר להפרה של חוזר מנכ"ל. כמו כן, ובהתאם לבקשת ההורים שהגיעה באחרונה, נבדק נושא תוספת הצללה והבקשה נכנסה לראש סדר העדיפויות העירוני לשנת העבודה 2020, בהתאם ליכולת התקציבית העירונית. באשר לבקשת ההורים להתקין הצללה באופן עצמאי — מטעמי בטיחות ותקינה, העירייה אינה יכולה לאשר זאת".