הישג: שיא חדש באחוז הזכאות לבגרות בנתניה: 79%, עלייה של למעלה מ- 6% בהשוואה לשנת הלימודים הקודמת. נתון מעודד נוסף נוגע לשיעור התעודות שעומדות בדרישות סף אקדמיות, שעלה מ – 57.5% בתשע"ז ל – 64.5% בתשע"ח.

צילום המחשה: shutterstock

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר הביעה סיפוק מן הנתונים והערכה רבה לכל העושים במלאכה. יחד עם זאת, מתחה ראש העיר ביקורת על משרד החינוך על פרסום הנתונים, שאינו לוקח בחשבון את השונות שבין הישובים והערים במדינה ובהתאמה - את המאמץ הדיפרנציאלי שנדרש מכל ישוב, להגיע לתוצאות.

פיירברג: "משרד החינוך יוצר בפרסומי תוצאות הבגרות סגרגציה חברתית, כאשר הוא מפרסם אחוזי זכאות גבוהים לישוב שאין בו תיכון כלל ו/או כל תושביו נמנים עם האלפיון העליון. התנהלות זו של משרד החינוך מתעלמת לחלוטין מהשונות שקיימת במדינה, נותנת חיזוק לערים שלא קלטו עולים ואין בהן אוכלוסייה בעלת חתך סוציו-אקונומי נמוך". 

ראש מינהל החינוך, טובה דולב, הביעה אף היא סיפוק מן הנתונים וציינה כי ההישג הינו תוצאה של השקעת משאבים גדולה וכן התגייסות כוללת של מערכת החינוך בנתניה. דולב הודתה לראש העיר, התומכת ומלווה את החינוך בנתניה והוסיפה: "כל הכבוד לצוותים החינוכיים, למנהלים המצטיינים אשר לא מוותרים על אף תלמיד, למפקחי משרד החינוך השותפים, לעקיבא יצחקי, הממונה על החינוך, לגילת סיימון, מנהלת אגף העל יסודיים ולכל צוות מינהל החינוך. אליפות!"

עוד ציינה דולב כי אם לוקחים בחשבון את  אחוז הזכאות המשוקלל של בתי הספר העירוניים, מבלי לכלול  בתוכם את התלמידים החרדים שכאמור אינם ניגשים לבחינות הבגרות ומבלי לכלול את התלמידים שאינם לומדים בנתניה -  אחוז הזכאים גבוה הרבה יותר, כך שמדובר בהישג חסר תקדים. "תמוה שמשרד החינוך בחר להציג מוסדות חינוך עם 100% זכאות מבלי לציין שרובם אינם מוסדות חינוך שוויוניים, הטרוגניים, אלא מוסדות חינוך ממיינים!" הדגישה דולב.