ירידה בגניבות כלי רכב, ירידה בהתפרצויות לדירה, ירידה במספר התפרצויות לבתי עסק וירידה דרסטית במספר תאונות הדרכים.

על פי נתוני סיכום שנת 2018 של משטרת נתניה, עולה, כי קיימת ירידה ברמת הפשיעה בעיר. את הנתונים הציג מפקד התחנה נצ"מ אסף צור, בישיבת מועצת העיר האחרונה, שהתקיימה ביום רביעי שעבר. נתונים אלה מצביעים באופן חד-משמעי על ירידה ברמת הפשיעה, בצד פעילות משותפת עם מינהל האכיפה והפיקוח והשיטור העירוני.

משטרת נתניה. פענוחים רבים יותר של תיקים | צילום: אסף פרידמן

על פי הנתונים, שהוצגו בפני ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, ובפני חברי מועצת העיר, קיימת ירידה של 25 אחוז בעבירות של פשיעה, עבריינות ורכוש (פע"ר) בנתניה, לעומת שנת 2017.

מהעירייה נמסר, כי נרשמה עלייה של 51 אחוז במספר כתבי האישום שהוגשו בשנת 2018 לעונת השנה הקודמת, דבר המצביע על פענוחים רבים יותר של עבירות רבות יותר, שמבצעיהן מועמדים לדין בעקבות חקירה משטרתית ואיסוף ראיות שהובילו להגשת כתב אישום. כך, למשל, בתיקי עבירות שוד קיימת עלייה של 400 אחוז במספר כתבי האישום שהוגשו לעומת אשתקד.

עוד נמסר מהעירייה, כי על פי נתוניה המשטרה, נרשמה ירידה של 50 אחוז במספר גניבות כלי רכב ועלייה של 133 אחוז במספר כתבי האישום שהוגשו בגלל התפרצויות לכלי רכב בשנת 2018, לעומת 2017.

בתחום תיקי האלימות עולה, כי בשנת 2018 הוגשו יותר מ-200 כתבי אישום על עבירות אלימות, ולעומת שנת 2017 קיימת עלייה של 43 אחוז במספר כתבי האישום שהוגשו.

השנה, כך נמסר, הוגשו 412 כתבי אישום בשל עבירות סחר בסמים, לעומת 87 כתבי אישום בשנת 2017, נתון המצביע על עלייה של 400 אחוז במספר כתבי האישום שהוגשו בגלל עבירה זו.

על פי המשטרה, בחשיפת עבירות סחר בסמים קיימת עלייה של 101 אחוז, נתון המצביע על פעילות ממוקדמת לחשיפה ולצמצום הסחר בסמים.

ירידה דרסטית במיוחד נרשמה במספר תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו השנה לעומת השנה הקודמת, כאשר בשנת 2017 אירעו שבע תאונות דרכים קטלניות, ובשנת 2018 התרחשה תאונה קטלנית אחת. גם מבחינת תאונות הדרכים המוגדרות כ"קשות" נרשמה ירידה של 27 אחוז, וירידה של 23 אחוז נרשמה במספר תאונות הדרכים המוגדרות "קלות".