בפוסט מיוחד שהוקדש לשמות ערים בשרון ברשת פייסבוק, הדגישה האקדמיה ללשון עברית כי יש להגות את שם העיר נתניה כ-נְתַנְיָה (Netanya) ולא "נָתניה" (Natanya).

על פי האקדמיה ב"לקסיקון מפה" בעריכת יובל אלעזרי נכתב שתחילה נקרא המקום נָתניה לכבוד הסוחר והנדבן נתן שטראוס, אך משנכזבה תקוות המייסדים לזכות בעזרת שטראוס, הוסב שם המקום לנְתניה. 

צילום מסך: מתוך אתר עיריית נתניה

האקדמיה ללשון עברית הגבירה לאחרונה את פעילותה בפייסבוק על מנת למנוע שיבושי לשון, ולייצר הסדרה של חוקי השפה. במקביל להגיית שם העיר נתניה בצורתה המקורית, חידדו באקדמיה בפוסט המדובר את העובדה שיש לומר כפר סָבָא ולא "כפר סַבָּא" (ללא דגש בבי"ת ובהטעמת ההברה האחרונה – בָא), יש לכתוב הרצלייה בכתיב חסר ניקוד או הֶרְצְלִיָּה עם ניקוד, וכן ההגייה בשם רַעֲנַנָּה הינה בהטעמת ההברה האחרונה.

עם זאת, ולמרות, כוונותיה המדויקות והטובות של האקדמיה, ספק אם המלצותיה ייושמו. הרצליה תישאר הרצליה, ונתניה? חצי חצי כנראה.