ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, יוזמת הנחיה, שעל-פיה מועד הצבת הפסולת הגושית (גזם וחפצים) על המדרכות יחל בשעה 22:00, בערב הקודם ליום הפינוי.

עד כה, הורשו התושבים להניח את הפסולת הגושית על מדרכות יממה לפני מועד האיסוף, בלי מגבלת שעות. היו תושבים שאף הוציאו את חפציהם כמה ימים בטרם הפינוי באותו הרחוב, ויצרו מטרד סביבתי.

ליזי אורון. שומרים על חזות העיר | צילום: אלבום פרטי

פיירברג-איכר הודיעה על ההנחיה בישיבת מועצת העיר הראשונה לקדנציה הנוכחית, שנערכה בשבוע שעבר, ולדבריה, מטרתה אינה "להעשיר את קופת העירייה", אלא לשפר את חזות פני העיר ולמנוע מצב שבמשך יממה שלמה המדרכות חסומות ומלאות בפסולת.

בעירייה מוסרים, כי ההנחיה תיכנס לתוקף בשבועות הקרובים, לאחר שתופץ בפרסומים לקהל הרחב.

במשך תקופה יתנו הפקחים התראות לתושבים שיניחו את הפסולת לפני המועד המותר, ולאחר מכן ירשמו דוח בסך 730 שקלים, עם ברירת משפט, לתושב שיפר את ההוראה, בהתאם למסמכים הקושרים את הפסולת אליו.

ראש מינהל תפעול בעיריית נתניה, ליזי אורון: "מדובר ביוזמה חשובה של ראש העירייה, שהציבה סטנדרטים גבוהים מאוד לניקיון הרחובות. אנו משקיעים אמצעים ומשאבים רבים לניקיון ולשמירה על חזות עיר יפה. הוצאת גזם וגרוטאות יום לפני האיסוף, בלי הגבלת השעה, גרמה לרחובות לעיתים להיראות מלוכלכים, המדרכות החסומות מנעו מעבר נוח להולכי הרגל וחלקי פסולת גזם וגרוטאות התפזרו ברחוב. הוצאת הגרוטאות בלילה תחזיר את המדרכות לתושבים, הן תישמרנה נקיות וההשקעה בניקיון תיראה בשטח".